ยินดีต้อนรับ

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธารามขอเชิญบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ณ หน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธาราม มีครู กศน. ตำบลทุกตำบลรอรับจากผู็มีจิตเมตตา

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "มุมหนังสือน่าอ่าน"

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธารามได้จัดมุมหนังสือน่าที่สถานีตำรวจอำเภอโพธาราม โดยมีเจ้าเจ้าที่ของสถานีรับมอบมุมหนังสือน่าอ่านสำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการหรือเจ้าที่ตำรวจเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน คาดว่าจะมีผูที่สนใจอ่านเฉลี่ยวันละ  20-30  คน

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมค่ายฤดูร้อน

ห้องสมุดประชาชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านค่ายฤดูร้อน
สำหรับเด็กและเยาวชน วันที่ 21- มีนาคม- 1 เมษายน 2554 
สอนศิลปะ  ประกวดคัดไทย เพ้นท์หิน พับกระดาษ ค้นคว้าอินเทอร์เน็ต

วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมวันเด็ก54

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธารามร่วมกับ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดราชบุรี
ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กปี 54 ณ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดราชบุรี  วันที่ 8 มกราคม 54
ขอเชิญเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีของรางวัล
ของขวัญ อาหาร เครื่องดื่ม
มีเกมแข่งขัน ตอบปัญหา เพ้นท์หิน สุภาษิตหรรษา
ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะกับ
รถโมบายเคลื่อนที่ของ กศน. จังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่เวลา  07.00-12.00 น.

ข่าวการศึกษา